Werk- en rusttijden voor zorgverleners volgens VVT CAO

Wat is ATW? - Arbeidstijdenwet voor zorgverleners

Je werkgever kan voor het vaststellen van de werktijden gebruik maken van de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet (Stb. 1995, nr. 598, laatstelijk gewijzigd Stb. 2015 nr. 464) en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit (Stb. 1995, nr. 599, laatstelijk gewijzigd Stb. 2015, nr 532) bieden, tenzij in deze CAO iets anders is bepaald. De bepalingen in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit gelden voor zorgverleners vanaf 18 jaar. Voor zorgverleners jonger dan 18 jaar past je werkgever de Arbeidstijdenwet of de Nadere Regeling Kinderarbeid toe. Je werkgever stelt jouw werktijden vast vanuit de arbeidsduur die jij met je werkgever bent overeengekomen. Je werkgever moet hierbij rekening houden met jouw belang, waaronder voldoende hersteltijd tijdens en na het werk.
 

Hoeveel uur mag een zorgverlener maximaal werken per dienst 


Je werkt maximaal tien uur per dienst binnen de door je werkgever vastgestelde werktijden. Indien er sprake is van een incidentele, onvoorziene wijziging van omstandigheden mag je werkgever je vragen maximaal twaalf uur per dienst te werken.

Je werkgever maakt de vastgestelde werktijden tenminste 28 etmalen van te voren aan jou bekend.
 

Afwijken van werk- en rusttijden voor zorgverleners  


Na overleg tussen jou en je werkgever kan in geval van bijzondere omstandigheden met een incidenteel karakter:
  • worden afgeweken van het in lid 3 bepaalde tijdstip waarop de voor jou vastgestelde werktijden bekend moeten zijn;
  • worden afgeweken van de reeds vastgestelde werktijden.
 

Uitzonderingen in rusttijd voor 55 jaar en oudere zorgverleners  


Als je 55 jaar of ouder bent dan word je niet ingeroosterd voor een nacht-, bereikbaarheids-, aanwezigheids- (waaronder slaapdienst) of consignatiedienst tussen 23.00 en 07.00, tenzij je daar geen bezwaar tegen hebt.
 

Minimale rusttijd voor zorgverleners


Bij het vaststellen van de voor jou geldende werktijden moet je werkgever een onafgebroken rusttijd in elke aaneengesloten periode van 7x24 uur van tenminste 36 uur toepassen of in elke aaneengesloten periode van 9 x 24 uur moet je werkgever een onafgebroken rusttijd van tenminste 60 uur toepassen. In dat laatste geval geldt eenmalig de mogelijkheid om de rusttijd te verkorten tot 32 uur in elke periode van vijf achtereenvolgende weken.
 

Recht op pauzes in de zorg

  • Per ochtend, middag, avond of nacht kan je eenmaal gebruik maken van een koffie-/theepauze.
  • Je werkgever kan met instemming van de Ondernemingsraad afwijken van lid 1 vanwege organisatorische belangen of bedrijfsvoering.
  • Als je koffie- en theepauze minder dan vijftien minuten duurt, behoort het tot je dagelijkse werktijd.
  • Als je pauze vijftien minuten of langer duurt en als eigen tijd geldt, dan moet onafgebroken rust zijn gewaarborgd.

Bron: VVT CAO (juli, 2018)

Aanmelden zorgverlener

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een opdracht die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button. 

Nieuwsgierig naar nieuwe opdrachten?