Risicovolle medische handelingen voor bevoegde zorgverleners

Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) staan de voorbehouden handelingen. En wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren. Wie voorbehouden handelingen uitvoert moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet hij door kennis en vaardigheid bekwaam zijn. Anders ontstaan onverantwoorde risico's voor de gezondheid van de patiënt.

Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn:

  • chirurgische en verloskundige handelingen;
  • injecties;
  • narcosen.
 

Zelfstandig bevoegd tot voorbehouden handelingen

De Wet BIG geeft per voorbehouden handeling aan welke zorgverleners zelfstandig bevoegd zijn om de handeling uit te voeren als zij bekwaam zijn. Artsen, tandartsen en verloskundigen kunnen zelfstandig bevoegd zijn voor handelingen die horen tot hun deskundigheidsgebied.

Verpleegkundig specialisten en 'physician assistants' kunnen ook bevoegd zijn om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren. Bijvoorbeeld injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. De zorgverlener die zelfstandig bevoegd is, mag de voorbehouden handeling zelf uitvoeren. Hij mag ook een andere zorgverlener opdragen de handeling uit te voeren.
 

Niet zelfstandig bevoegd tot voorbehouden handeling

Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners kunnen onder voorwaarden in opdracht voorbehouden handelingen uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde is dat de opdrachtnemer bekwaam is om de voorbehouden handeling uit te voeren. Daarnaast moet de zorgverlener die de opdracht geeft, zelfstandig bevoegd zijn om de handeling uit te voeren. Als de opdrachtgever of de opdrachtnemer niet voldoet aan de voorwaarden, is hij strafbaar.
 

Medisch handelen in privésituatie

De bevoegdheidsregeling voor voorbehouden handelingen in de Wet BIG geldt voor alle zorgverleners in de individuele gezondheidszorg. Patiënten, ouders en familieleden die niet beroepsmatig voorbehouden handelingen uitvoeren, vallen daar niet onder. Een diabetespatiënt mag bij zichzelf insuline spuiten. Ouders mogen een sonde inbrengen bij hun verstandelijk gehandicapte kind dat niet zelfstandig kan eten of drinken.

Aanmelden zorgverlener

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een opdracht die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button. 

Nieuwsgierig naar nieuwe opdrachten?