Modelovereenkomst voor ZZP-ers in de zorg

Werken volgens een modelovereenkomst. Hoe doe ik dat als zzp'er in de zorg?
Houd u aan de afspraken en voorwaarden in de overeenkomst. Want die bepalen dat er geen sprake is van loondienst.

Doet u dat niet, dan kan er toch sprake zijn van loondienst.

Wat werken volgens een modelovereenkomst in de praktijk betekent, hangt af van uw situatie:

 

1. Ik ben opdrachtgever en ik werk met een modelovereenkomst 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid'

Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat de zzp zorgverlener op elk moment kan besluiten om uw opdracht niet zelf uit te voeren.

De zzp'er kan altijd, om wat voor reden ook, iemand anders sturen
Bijvoorbeeld als hij ziek wordt. Of op vakantie gaat.

Hij kan bovendien zelf bepalen wie hij stuurt
De zzp zorgverlener hoeft u alleen te laten weten dat er iemand anders komt en wie dat is.

In sommige modelovereenkomsten kunt u wel bepaalde eisen vastleggen waaraan de vervanger moet voldoen. Dat mogen alleen eisen zijn die beslist nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Dus benodigde diploma's, certificaten, vergunningen of beroepsregistraties. Of een 'verklaring omtrent het gedrag' (VOG). Andere eisen mag u niet stellen. Want dan kan de zzp zorgverlener onvoldoende zélf bepalen wie hij als vervanger stuurt.

Wanneer werkt u niet volgens de modelovereenkomst?
Als u de vervanger weigert, in strijd met de afspraken en voorwaarden in de overeenkomst.

U mag een vervanger bijvoorbeeld niet om de volgende redenen weigeren:
 • U wilt dat de vervanger iemand is die u al kent.
 • U wilt de vervanger eerst een test laten doen of laten screenen.
 • U wilt de vervanger eerst inwerken of een opleiding laten volgen.
 • U eist dat de vervanger werkervaring heeft, terwijl dat niet beslist nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Die eis staat dus ook niet in de modelovereenkomst.

Weigert u de vervanger toch? Dan is de zzp'er misschien bij u in loondienst.

 

2. Ik ben opdrachtgever en ik werk met een modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag'

Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat de zzp zorgprofessional volledig zelfstandig is bij het uitvoeren van de opdracht.

U bepaalt alleen het resultaat van de opdracht. De zzp zorgprofessional bepaalt hoe hij de opdracht uitvoert
U hebt dus niets te zeggen over de manier waarop de zzp'er tot het resultaat van uw opdracht komt.

Wanneer werkt u niet volgens de overeenkomst?
Als u zich te veel bemoeit met de manier waarop de zzp'er de opdracht uitvoert. En dat in strijd is met de afspraken en voorwaarden in de overeenkomst. In dat geval is de zzp'er misschien toch bij u in loondienst.

Let tijdens de opdracht daarom goed op het volgende. En zorg ervoor dat u zich houdt aan wat daarover in de modelovereenkomst staat:
 • In hoeverre laat u de zzp'er zelf bepalen hoe, wanneer, waar en met wie hij aan de opdracht werkt?
 • Bepaalt u hoeveel uur of hoeveel dagen per week de zzp'er aan uw opdracht werkt?
 • Als de zzp'er met anderen moet samenwerken: in hoeverre bemoeit u zich met die samenwerking?
 • Als de zzp'er hetzelfde werk doet als uw werknemers: geeft u de zzp'er dezelfde aanwijzingen en instructies als uw werknemers?

Voorbeeld
U laat een zzp'er een artikel voor een weekblad schrijven. U mag het onderwerp bepalen, het aantal pagina’s, hoe de zzp'er het artikel moet aanleveren en wanneer het af moet zijn. Maar niet hoe de zzp'er het artikel voorbereidt, hoeveel tijd hij erin steekt en wanneer hij werkt.

Tijdens de opdracht bedenkt u dat het artikel langer moet worden. U mag het resultaat van de opdracht dan bijstellen, als dat in de modelovereenkomst staat.

 

3. Ik ben opdrachtgever van een aannemer en ik werk met een modelovereenkomst voor aanneming van werk

Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat u op 3 dingen moet letten.

Er moet sprake blijven van aanneming van werk
Dat is zo als de aannemer een 'werk van stoffelijke aard' moet opleveren. Denk aan de aanleg van wegen, het leggen van leidingen, loodgieterswerk of het maken van kleding.

Blijf tijdens de opdracht alert op het volgende:
 • De opdracht moet afgebakend blijven.
 • De aannemer moet het product zelf opleveren.
 • Alleen meewerken aan werkzaamheden is geen aanneming van werk.

Bemoei u niet met de manier van werken van de aannemer
Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat de aannemer volledig zelfstandig is. Hij bepaalt zelf hoe hij werkt. U hebt daar niets over te zeggen.

En zorg ervoor dat u niet te lang de enige opdrachtgever van de aannemer bent
Houd dit goed in de gaten om te voorkomen dat er toch sprake is van loondienst.

Dat kunt u bijvoorbeeld zo doen:
 • Vraag de aannemer of hij ook voor andere opdrachtgevers werkt. Doe dat voordat u de overeenkomst sluit. En blijf dat regelmatig controleren als u een langlopende overeenkomst met de aannemer hebt.
 • Hebt u de overeenkomst met de aannemer gesloten voor 1 korte opdracht? Of voor een lange opdracht of een aantal opeenvolgende opdrachten? Dat laatste kan erop wijzen dat u de enige bent voor wie de aannemer werkt.
 • Stuurt de aannemer u facturen met opeenvolgende factuurnummers? Dan bent u de enige aan wie hij factureert en dus de enige voor wie hij werkt.
 

4. Ik ben zzp'er en ik werk met een modelovereenkomst 'geen verplichting tot persoonlijke arbeid'

Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat u op elk moment kunt besluiten om uw opdracht niet zelf uit te voeren.

U kunt altijd, om wat voor reden ook, iemand anders sturen
Bijvoorbeeld als u ziek wordt. Of op vakantie gaat.

U kunt bovendien zelf bepalen wie u stuurt
U hoeft uw opdrachtgever alleen te laten weten dat  er iemand anders komt en wie dat is.

In sommige modelovereenkomsten kunt u samen met uw opdrachtgever wel bepaalde eisen vastleggen waaraan uw vervanger moet voldoen. Dat mogen alleen eisen zijn die beslist nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Dus benodigde diploma's, certificaten, vergunningen of beroepsregistraties. Of een 'verklaring omtrent het gedrag' (VOG). Andere eisen mag uw opdrachtgever niet stellen. Want dan kunt u onvoldoende zelf bepalen wie u als vervanger stuurt.

Wanneer werkt u niet volgens de overeenkomst?
Als uw opdrachtgever de vervanger weigert, in strijd met de afspraken en voorwaarden in de overeenkomst.
Uw opdrachtgever mag uw vervanger bijvoorbeeld niet om de volgende redenen weigeren:
 • Hij wil dat uw vervanger iemand is die hij al kent.
 • Hij wil uw vervanger eerst een test laten doen of laten screenen.
 • Hij wil uw vervanger eerst inwerken of een opleiding laten volgen.
 • Hij eist dat uw vervanger werkervaring heeft, terwijl dat niet beslist nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Die eis staat dus ook niet in de modelovereenkomst.

Weigert uw opdrachtgever uw vervanger toch? Dan bent u misschien in loondienst bij uw opdrachtgever.

Let op! Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever voor die ene opdracht. Het zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of de btw. Daarvoor kijkt u naar het totaal van uw opdrachten.

 

5. Ik ben zzp'er in de zorg en ik werk met een modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag'

Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat u volledig zelfstandig bent bij het uitvoeren van de opdracht.

Uw opdrachtgever bepaalt alleen  het resultaat van de opdracht. U bepaalt hoe  u de opdracht uitvoert
Uw opdrachtgever heeft dus niets te zeggen over de manier waarop u tot het resultaat van de opdracht komt.

Wanneer werkt u niet volgens de overeenkomst?
Als uw opdrachtgever zich te veel bemoeit met de manier waarop u de opdracht uitvoert. En dat in strijd is met de afspraken en voorwaarden in de overeenkomst. In dat geval bent u misschien toch in loondienst bij uw opdrachtgever.

Let tijdens de opdracht daarom goed op het volgende. En zorg ervoor dat uw opdrachtgever zich houdt aan wat daarover in de modelovereenkomst staat:
 • In hoeverre laat uw opdrachtgever u zelf bepalen hoe, wanneer, waar en met wie u aan de opdracht werkt?
 • Bepaalt uw opdrachtgever hoeveel uur of hoeveel dagen per week u aan uw opdracht werkt?
 • Als u met anderen moet samenwerken: in hoeverre bemoeit uw opdrachtgever zich met die samenwerking?
 • Als u hetzelfde werk doet als werknemers van uw opdrachtgever: geeft uw opdrachtgever u dezelfde aanwijzingen en instructies als zijn werknemers?

Voorbeeld
Uw opdrachtgever laat u een artikel voor een weekblad schrijven. Uw opdrachtgever mag het onderwerp bepalen, het aantal pagina’s, hoe u het artikel moet aanleveren en wanneer het af moet zijn. Maar niet  hoe u het artikel voorbereidt, hoeveel tijd u erin steekt en wanneer u werkt.

Tijdens de opdracht bedenkt uw opdrachtgever dat het artikel langer moet worden. Hij mag het resultaat van de opdracht dan bijstellen, als dat in de modelovereenkomst staat.

Let op! Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever voor die ene opdracht. Het zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of de btw. Daarvoor kijkt u naar het totaal van uw opdrachten.

 

6. Ik ben zzp'er in de zorg en ik werk met de modelovereenkomst 'tussenkomst'

Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat de intermediair uw opdrachtgever is.

U moet op 3 dingen letten.

Uw opdrachtgever mag zich niet bemoeien met uw manier van werken
Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat u volledig zelfstandig bent. U bepaalt zelf hoe u werkt. Uw opdrachtgever heeft daar niets over te zeggen. Ook de klant van uw opdrachtgever, bij wie u werkt, mag geen leiding geven of toezicht houden.

Voorkom de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst
Want dan bent u volgens de wet een werknemer. En moet uw opdrachtgever loonheffingen voor u inhouden.

De fictieve dienstbetrekking geldt niet als u ondernemer bent. Zorg er daarom voor dat uw opdrachtgever zo goed mogelijk vast kan stellen dat dat zo is.

Wat u daarvoor moet doen:
 • Geef uw opdrachtgever uw inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en uw btw-nummer.
 • Spreek af dat u aansprakelijk bent voor schade bij de klant bij wie u werkt.
 • Spreek af dat het risico bij u ligt als de klant niet betaalt.
 • Zorg ervoor dat een relatie- of concurrentiebeding niet zo streng is dat u niet meer als ondernemer kunt werken.
 • Spreek af dat u ook voor andere opdrachtgevers mag werken.
 • Spreek af dat u zelf betaalt voor de hulpmiddelen, gereedschappen en materialen die u voor de opdracht nodig hebt.

En zorg ervoor dat u niet te lang maar 1 opdrachtgever hebt
Als u te lang via 1 intermediair werkt en geen andere opdrachtgevers hebt, kunt u toch in fictieve dienstbetrekking zijn.

Let op! Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever voor die ene opdracht. Het zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of de btw. Daarvoor kijkt u naar het totaal van uw opdrachten.
 

7. Ik ben zzp'er in de zorg en ik werk met een modelovereenkomst voor aanneming van werk

Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat u op 3 dingen moet letten.

Er moet sprake blijven van aanneming van werk
Dat is zo als u een 'werk van stoffelijke aard' moet opleveren. Denk aan de aanleg van wegen, het leggen van leidingen, loodgieterswerk of het maken van kleding.

Blijf tijdens de opdracht alert op het volgende:
 • De opdracht moet afgebakend blijven.
 • U moet het product zelf opleveren.
 • Alleen meewerken aan werkzaamheden is geen aanneming van werk.

Uw opdrachtgever mag zich niet bemoeien met uw manier van werken
Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat u volledig zelfstandig bent. U bepaalt zelf hoe u werkt. Uw opdrachtgever heeft daar niets over te zeggen.

En zorg ervoor dat u niet te lang voor maar 1 opdrachtgever werkt
Want anders kan er toch sprake zijn van loondienst.

Let op! Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever voor die ene opdracht. Het zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of de btw. Daarvoor kijkt u naar het totaal van uw opdrachten.

 

8. Ik ben intermediair in de zorg en ik werk met de modelovereenkomst 'tussenkomst'

Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat u de opdrachtgever van de zzp'er bent.

Bemoei u niet met de manier van werken van de zzp'er
Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat de zzp'er volledig zelfstandig is. Hij bepaalt zelf hoe hij werkt. U hebt daar niets over te zeggen.

Ook uw klant, bij wie de zzp'er werkt, mag geen leiding geven of toezicht houden. Doet hij dat wel, dan is de zzp'er misschien toch bij u in loondienst. Houd dit dus in de gaten.

En voorkom de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst
Want dan is de zzp'er volgens de wet een werknemer. En moet u loonheffingen voor hem inhouden.

De fictieve dienstbetrekking geldt niet als de zzp'er ondernemer is. Probeer daarom zo goed mogelijk vast te stellen dat dat zo is.

Wat u daarvoor moet doen:
 • Leg vast: het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en het btw-nummer van de zzp'er.
 • Spreek af dat de zzp'er aansprakelijk is voor schade bij de klant.
 • Spreek af dat het risico bij de zzp'er ligt als de klant niet betaalt.
 • Zorg ervoor dat een relatie- of concurrentiebeding niet zo streng is dat de zzp'er niet meer als ondernemer kan werken.
 • Spreek af dat de zzp'er ook voor andere opdrachtgevers mag werken.
 • Spreek af dat de zzp'er zelf betaalt voor de hulpmiddelen, gereedschappen en materialen die hij voor de opdracht nodig heeft.

En zorg ervoor dat u niet te lang de enige opdrachtgever van de zzp'er bent

Houd dit goed in de gaten om te voorkomen dat er toch sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

Dat kunt u bijvoorbeeld zo doen:
 • Vraag de zzp'er of hij ook voor andere opdrachtgevers werkt. Doe dat voordat u de overeenkomst sluit. En blijf dat regelmatig controleren als u een langlopende overeenkomst met de zzp'er hebt.
 • Hebt u de overeenkomst met de zzp'er gesloten voor 1 korte opdracht? Of voor een lange opdracht of een aantal opeenvolgende opdrachten? Dat laatste kan erop wijzen dat u de enige bent voor wie de zzp'er werkt.
 • Stuurt de zzp'er u facturen met opeenvolgende factuurnummers? Dan bent u de enige aan wie hij factureert en dus de enige voor wie hij werkt.

 

Aanmelden zorgverlener ZZP opdrachten Zorg-gericht