Hoeveel nachtdiensten mag je werken en hoe lang?

In een periode van 16 weken mag u maximaal 36 nachten werken. Bij cao of bedrijfsregeling kan staan dat u vaker nachtdiensten heeft. U mag maximaal 7 diensten achter elkaar werken.

Hoeveel nachtdiensten mag je werken?
Het maximum is 140 nachtdiensten per jaar. U kunt met uw werkgever afspraken maken als u vooral ‘in de randen van de nacht’ werkt. Bijvoorbeeld wanneer u om 5 uur ’s morgens begint. Dan mag u maximaal 38 uur werken tussen 00:00 en 06:00 uur per 2 aaneengesloten weken.
 

Maximaal 7 diensten achter elkaar

Werkt u 1 of meer nachtdiensten en verder dagdiensten? Dan mag u niet meer dan 7 diensten achter elkaar werken. In uw cao of bedrijfsregeling kan staan dat u 8 diensten achter elkaar werkt. Dit mag alleen als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.

Hoe lang mag mijn nachtdienst duren?
Als u regelmatig in nachtdienst werkt, mag uw nachtdienst maximaal 10 uur duren. Werkt u incidenteel in nachtdienst, dan mag uw nachtdienst maximaal 12 uur duren. U heeft recht op een rusttijd na de nachtdienst.
 

Wat is een nachtdienst?

Als u meer dan 1 uur werkt tussen 0.00 uur en 6.00 uur, is dit een nachtdienst. 
 

Hoeveel uren per week mag je werken tijdens nachtdiensten

Heeft u minder dan 16 keer per 16 weken nachtdienst? Dan mag u in die 16 weken niet meer dan gemiddeld 48 uur werken.

Heeft u 16 keer of vaker per 16 weken nachtdienst? Dan mag u in die 16 weken niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken.
 

Incidenteel in nachtdienst werken

Maximaal 5 keer per 2 weken en 22 keer per jaar mag een werknemer 12 uur in een nachtdienst werken.
 

Rusttijden na nachtdienst

Als u 's nachts werkt, gelden de volgende rusttijden voor u:
 
nachtdienst rusttijd
nachtdienst eindigt na 2.00 uur minimaal 14 uur rust. Hooguit 1 keer per week mag de rusttijd 8 uur duren. Maar alleen als het werk dat nodig maakt.
nachtdienst eindigt voor 2.00 uur  minimaal 11 uur rust
na een reeks van 3 nachtdiensten of meer achter elkaar  minimaal 46 uur rust
 

Wanneer geldt de Arbeidstijdenwet niet (of gedeeltelijk) voor mij?

Voor sommige werknemers of beroepen is de Arbeidstijdenwet niet of alleen gedeeltelijk van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor beroepssporters en medisch specialisten.
 

Uitzonderingen Arbeidstijdenwet

De regels voor werktijden, pauzes en rusttijden in de Arbeidstijdenwet gelden niet of maar gedeeltelijk voor:
 • werknemers die 3 keer het minimumloon of meer verdienen. Behalve als het gaat om gevaarlijk werk, nachtdienst of werk door niet-leidinggevenden in de mijnbouw;
 • vrijwilligers;
 • beroepssporters;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • gezinshuisouders;
 • podiumkunstenaars;
 • medisch en tandheelkundig specialisten, verpleeghuisartsen, huisartsen en sociaal geneeskundigen;
 • begeleiders van school- en vakantiekampen;
 • militair personeel bij inzet en bij oefeningen.

Nachtdiensten in cijfers
Bijna alle zorgverleners werken in nachtdiensten of hebben in het verleden in nachtdiensten gewerkt, maarliefst 96% van de zorgverleners.

Nachtdiensten zijn bij 20% populair in de teams. Verpleegkundigen en verzorgenden waarderen nachtdiensten omdat;
 • het beter verdient (66%);
 • de werkdruk relatief laag is (34%);
 • er meer contact is met collega's (23%).
13% van de zorgverleners geeft aan een voorkeur te hebben voor het werken van nachtdiensten.

Nachtdiensten zijn bij 80% van de zorgverleners niet populair in de teams. Verpleegkundigen en verzorgende vinden nachtdiensten vervelend omdat;
 • dag- en nachtritme verstoord wordt (75%);
 • het niet aansluit op priveleven (34%);
 • er minder contact is met collega's (24%).
 Werkdruk tijdens nachtdiensten
 • 58% ervaart minder werkdruk in de nachtdienst dan in de dag- of avonddienst;
 • 21% ervaart meer werkdruk;
 • 21% ervaart geen verschil.

Bron: VVT CAO (juli, 2018)

Aanmelden zorgverlener ZZP opdrachten Zorg-gericht

 Nieuwe vacatures Zorg-gericht