Mag er worden afgeweken van de arbeidstijdenwet? Zorg & Corona

De arbeidstijdenwet (atw) is niet van toepassing tijdens een crisis (artikel 2:2 atw). Wat onder een ramp of crisis wordt verstaan staat in de Wet veiligheidsregio’s. Een crisis is een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast (artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s). In deze situaties is het niet verantwoord om de onmiddellijke inzetbaarheid van bijvoorbeeld ambulancediensten en ziekenhuizen te blokkeren met een beroep op de voorgeschreven arbeids- en rusttijdenregelingen. Het persoonlijke belang van dit personeel wijkt voor het algemeen belang. Let op: de uitzondering is dus niet van toepassing op de hele zorgsector.