Gedragscode Zorgverleners

Zorg-gericht beseft dat het ook wel eens mis kan gaan en om dit te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor de door ons opgestelde gedragscode.

We vragen cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden hierbij expliciet om overtredingen van wet- en regelgeving en de gedragscode van onze medewerkers of andere onregelmatigheden aan ons te melden.

Medewerkers behorend tot Zorg-gericht dienen zich te gedragen volgens deze gedragscode, die is vastgesteld door Zorg-gericht te Waalwijk.

Dit geldt voor alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg en dienstverlening die worden aangeboden binnen en buiten de muren van Zorggericht.

Het doel van deze gedragscode is dat iedereen, medewerker, cliënt of ieder ander die in ruimste zin des woord betrokken is tot de werkrelatie zich veilig kan voelen en geen belemmering zal hebben op de werkzaamheden.

- De medewerker behandelt de client op een respectvolle manier en houdt rekening met elkaar. Zorg-gericht tolereert geen enkele vorm van seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat of elk ander ongewenst gedrag. De medewerker accepteert geen agressieve gedragingen van deelnemers of cliënten en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.

- Het gebruik van alcohol en drugs is tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor Zorg-gericht niet toegestaan. Tevens is gebruik van deze middelen voorafgaand aan werkzaamheden voor Zorg-gericht niet toegestaan.

- Medewerkers respecteren de eigendommen van de cliënten en gaan met alle zorgvuldigheid om met eigendommen van anderen om.

- Diefstal is te allen tijde niet toegestaan en naast persoonlijke sancties zal hier tevens aangifte bij de politie van gedaan worden.
 

Kledingvoorschriften voor in de zorg

Tijdens het werk namens Zorg-gericht zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerker dient te voldoen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de functie. De medewerker wordt gezien als het visitekaartje van Zorg-gericht. Het is niet toegestaan aanstootgevende kleding te dragen, te denken aan korte rokjes, korte broeken, laag uitgesneden T-shirts of T-shirts waarbij de schouders zichtbaar zijn. Daarnaast dienen piercings en tatoeages bedekt te worden.
 

Melden ongewenst gedrag naar zorgverlener

Medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, zijn verplicht dit te melden bij Zorg-gericht. Zorg-gericht zal elke klacht in de benodigde discretie behandelen en streng maar rechtvaardig handelen om verdere escalatie te voorkomen.

Wanneer meldingen binnenkomen met betrekking tot overtreding van deze gedragsregels kunnen leiden tot maatregelen die in verhouding staan tot de overtreding die is gemaakt.
 

Aanmelden zorgverlener ZZP opdrachten Zorg-gericht

 Nieuwe vacatures Zorg-gericht