Particulieren

Nederland vergrijst en verzorgingstehuizen kampen met wachtlijsten. Dit is duidelijk zichtbaar en deze trend zet zich de komende jaren voort. Een logisch gevolg is dat er meer kwalitatieve thuiszorg nodig is.

De sterke behoefte om thuis in de eigen woning te blijven wonen leidt tot een nieuwe zorgvraag. Binnen deze ontwikkeling zie je dat kinderen steeds minder de zorg voor hun ouders opnemen en op zoek gaan naar een partner die ze hierbij kan ondersteunen en die meedenkt in oplossingen.

Vanuit dit perpectief biedt Zorg-gericht tal van oplossingen die op maat worden geleverd. Zorg-gericht is onderscheidend in het bieden van zorg op maat, het ontwikkelen van innovatieve zorgtechnieken en het omgaan met de nieuwe vraag naar kleinschalige integrale zorgbehoeftes.

Kortom, Zorg-gericht is gericht op Zorg!

B&B Zorgggericht

Bel Zorg-Gericht

Vacatures

Inschrijving

Twitter Linkedin Facebook GooglePlus