CertificeringSNA-keurmerk
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzend- en detacheringsector en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Door de huidige wetgeving lopen organisaties het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener niet zijn voldaan. Al sinds onze oprichting in 2008 zorgen wij voor een betrouwbare dienstverlening waarin we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Jarenlang hebben we dit in samenwerking gedaan met Please payroll die onze backoffice verzorgde. Door veranderende wetgeving zijn wij vanaf 2021 de uitzend- en detacheringsactiviteiten in eigen beheer gaan doen vanuit een nieuwe BV: Zorg-gericht Professionals (onderdeel van Bakker & Bosch Professionals, KvK: 80882560).

Vanuit Zorg-gericht Professionals verzorgen wij de personeels- en salarisadministratie van onze medewerkers en wordt de bijbehorende facturatie verzorgd. Om dit goed te organiseren en de betrouwbaarheid en kwaliteit te borgen, hebben wij onze organisatie ingericht op een manier die hierbij aansluit. Om dit te toetsen, laten wij ons twee keer per jaar controleren om te beoordelen of we (blijven) voldoen aan alle eisen van het SNA-keurmerk. 

Inlenersaansprakelijkheid 
Per 1 juli 2020 geldt een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk vrijgesteld kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidssteling door de Belastingdienst. Hierbij gaat het om niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. 

Alle ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid:De identificatie van de onderneming:
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting; 
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Financiële verplichtingen Belastingdienst
Zorg-gericht, onderdeel van Bakker & Bosch Professionals BV, voldoet aan de betalingsverplichtingen van de Belastingdienst. Dit houdt in dat alle betalingen die aan de Belastingdienst moeten worden gedaan ook daadwerkelijk plaatsvinden. De meest recente Verklaring betalingsgedrag is hier te vinden.

G-rekening
Om zekerheid te kunnen bieden aan onze inleners, heeft Zorg-gericht Professionals een G-rekening geopend. Dit is in de wereld geroepen om het risico van de inlener te beperken. Als inlener kun je een gedeelte (minimaal 25%) van je totale factuurbedrag naar de G-rekening overmaken. Zo kun je aantonen dat jij je fiscale verplichtingen als inlener bent nagekomen en beperk je het risico van de inlenersaansprakelijkheid. Wij als werkgever kunnen geen andere betalingen doen vanuit deze G-rekening. De rekening beschermt partijen dus tegen wanbetalingen van loonheffingen. 

ABU
Wij zijn lid van de ABU: de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, gedragsregels en veiligheid op de werkvloer. Hiermee garanderen wij kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid aan onze opdrachtgevers en zorgverleners. Om dit continu te waarborgen, worden we regelmatig gescreend op alle kwaliteitseisen. 

Wil je meer informatie over het SNA-keurmerk? Lees dan verder op de website van Stichting Normering Arbeid. Als je daarna nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op!

SNA-keurmerk

ABU