« terug naar het overzicht

Voorbeelden van zorgprofessionals waarvoor de bonus niet is bedoeld

28 oktober 2020
• zorgprofessionals waarvan de (fysieke) werkzaamheden gedurende de uitbraak van COVID-19 tijdelijk geheel of gedeeltelijk hebben stilgelegen en die daarnaast ook niet zijn ingezet op afdelingen met patiënten of cliënten met COVID-19. Hierbij kan gedacht worden aan de oogafdeling in een ziekenhuis die consulten tijdelijk heeft uitgesteld of heeft laten plaatsvinden via beeldbellen, dan wel de fysiotherapeut waarvan de praktijk/afspraken zijn afgezegd door COVID-19. Een ander voorbeeld is het laten vervallen van de dagbesteding vanuit de Wlz en Wmo;

• personen die vrijwillig ondersteuning hebben geboden in de bestrijding van het COVID-19 virus (zij hebben geen arbeidsrelatie op grond van een arbeidsovereenkomst);

• stagiaires met een stageovereenkomst, maar zonder arbeidsovereenkomst;

• specialisten (op grond van de inkomensgrens van twee keer modaal). De gemiddelde medisch specialist in een ziekenhuis heeft in verband met COVID-19 wel hard gewerkt, maar verdient meer dan tweemaal modaal en komt daardoor toch niet in aanmerking voor een bonus. Ook een arts microbioloog in een universitair medisch centrum verdient meer dan tweemaal modaal en komt niet in aanmerking voor een bonus;

• een bestuurder van een zorginstelling die hard heeft gewerkt in de bestrijding van COVID-19 maar meer dan tweemaal modaal verdient.

Aanmelden zorgverlener

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een opdracht die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button. 

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van updates binnen de zorgsector, meld je dan aan via onderstaande button.