« terug naar het overzicht

Lijst met beroepen/functie(s) in aanmerking voor Covid-19 Zorgbonus

28 oktober 2020
Op basis van criteria heeft het ministerie van VWS een overzicht met beroepen/functie(s)(groepen) opgesteld die aan de hand van de afbakeningscriteria in beginsel wel in aanmerking komen voor een bonus (‘ja, mits’) en beroepen/functie(s)(groepen) die in beginsel niet in aanmerking komen (‘nee, tenzij’). Als bron van het totale overzicht van beroepen is de beroepenlijst gebruikt die in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is gehanteerd.2 Dit overzicht is verrijkt met input vanuit het veld. 

De zorg kent zoveel beroepen/functie(s)(groepen), dan wel unieke functienamen op organisatieniveau, dat een volledig dekkend overzicht niet mogelijk is. Het overzicht dient daarom niet als absolute lijst, maar als een generieke handreiking. In het geval dat een functie niet direct op de lijst voorkomt, zullen er waarschijnlijk wel vergelijkbare beroepen/functie(s) (groepen) terug te vinden zijn. Op basis daarvan kan dan ingeschat worden of voor een betreffend beroep/functie(groep) een aanvraag ingediend kan worden.

Beroepen/functie(s)(groepen) die voldoen aan de afbakeningscriteria
- activiteitenbegeleider instelling
- ambulancechauffeur
- ambulancepersoneel
- artsen (arts-specialisten) (tot tweemaal modaal)
- AIOS
- ANIOS
- assistent groeps- en woonbegeleiders
- basisverpleegkundige niveau 4
- cardiologie verpleegkundige
- decubitusverpleegkundige
- dialyseverpleegkundige
- doktersassistenten
- eerst verantwoordelijk verzorgende
- geriatrisch verpleegkundige
- gespecialiseerd verpleegkundige
- groeps- en woonbegeleider
- helpenden instelling
- helpenden thuiszorg
- huiskamer assistent
- intensive care verpleegkundige
- jeugdbeschermer
- jeugdzorgwerker
- longverpleegkundige
- maatschappelijk werker
- medewerkers persoonlijke dienstverlening, overig
- medium care verpleegkundige
- persoonlijk begeleider
- physician assistants
- praktijkondersteuner huisarts
- praktijkverpleegkundige
- regieverpleegkundige
- revalidatieverpleegkundige
- schoonmakers
- sociaal psychiatrisch verpleegkundige
- sociaal pedagogisch medewerker
- sociaal verpleegkundigen
- sociaal werker
- spoedeisende hulp verpleegkundige
- teamleiders zorg en hoofdverpleegkundigen
- telefonisch hulpdienstmedewerker
- triagist
- transferverpleegkundige
- verpleegkundig centralist
- verpleegkundig specialisten
- verpleegkundig specialist ggz
- verpleegkundige niveau 4, 5 en 6 ziekenhuis en VVT
- verpleegkundigen gehandicaptenzorg
- verpleegkundigen psychiatrie
- verzorgenden IG (niveau 3)
- verzorgenden instelling
- verzorgenden thuiszorg
- wijkverpleegkundige
- zorghulp- en assistenten instelling
- zorghulpen en -assistenten thuiszorg

Soms komt een beroep/functie(groep) wel op bovenstaande lijst voor, maar heeft de zorgprofessional gedurende de uitbraak van COVID-19 (1 maart 2020 – 1 september 2020) nietof verminderd gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zorgprofessionals waarvan de afdeling tijdelijk stil heeft gelegen door de COVID-19 uitbraak. Voor hen ligt een bonus op grond van de regeling in eerste instantie niet voor de hand. Dat is wat bedoeld wordt met ‘ja, mits’. 

Voornoemde situatie kan natuurlijk anders zijn als de zorgprofessional buiten de afdeling is ingezet op afdelingen voor extra ondersteuning. De regeling is uiteindelijk bedoeld voor degenen die aanvullende prestaties hebben geleverd ten tijde van de uitbraak. Het is aan de zorgaanbieder zelf om de afweging te maken of degenen die bij hem werkzaamheden hebben verricht ook een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. 

Bovenstaande lijst geeft dus een indicatie van de zorgprofessionals die op basis van hun werkzaamheden in aanmerking zouden kunnen komen voor de bonus op grond van de regeling. De zorgaanbieder kan hiervan afwijken als dit passend is.

Aanmelden zorgverlener

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een opdracht die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button. 

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van updates binnen de zorgsector, meld je dan aan via onderstaande button.