« terug naar het overzicht

Feiten en cijfers over werken, vacatures en werkzoekenden in de zorg

15 juni 2017
Voor de meeste vacatures in de zorg wordt een startkwalificatie vereist
Voor 70 procent van de vervulde vacatures werd een startkwalificatie gevraagd om de functie te kunnen vervullen. Er bestaan echter grote verschillen tussen de sectoren als het gaat om opleidingseisen die noodzakelijk worden geacht om de functie uit te kunnen oefenen. Zo werd door de sectoren ICT, overheid, zorg&welzijn, advies&onderzoek en onderwijs voor meer dan 90 procent van de vacatures een startkwalificatie verlangd. Dit in tegenstelling tot de sectoren facility management, landbouw, horeca en detailhandel waar de meeste vacatures vervuld kunnen worden door personen zonder startkwalificatie.

In de zorg-sector voornamelijk veel parttime werk
Van de vervulde vacatures heeft 58 procent betrekking op een baan van 32 uur per week of meer. Sectoren die veel parttime werk (< 32 uur per week) aanbieden zijn zorg/welzijn, detailhandel, cultuur/sport/recreatie en horeca. Van de vervulde vacatures in de industrie en bouwnijverheid betreft 90 procent of meer een fulltime baan.

Vacatures in de zorg worden veel vaker vervuld door vrouwen dan mannen
In 2015 werd meer dan de helft van de vacatures vervuld door mannen. De verschillen tussen sectoren zijn groot. Zo zijn in de sectoren bouw, industrie en vervoer ruim 80 procent van de vacatures vervuld door mannen, terwijl in de sector gezondheid en welzijn 85 procent van de vacatures vervuld zijn door vrouwen.

Uitzendkrachten vooral ingezet om piekperiode op te vangen in de zorg
Werkgevers hebben verschillende motieven om uitzendkrachten in te huren. Voor de meeste bedrijven (57%) vormen werkzaamheden in een piekperiode het belangrijkste motief om uitzendkrachten in te zetten. Door 11 procent van de bedrijven wordt structureel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Door sectoren met veel seizoensgebonden arbeid, zoals facility management (82%), overige zakelijke dienstverlening (75%) en landbouw (74%) worden relatief vaak uitzendkrachten ingezet om piekperiodes op te vangen. Bij sectoren als onderwijs (28%) en gezondheid en welzijn (33%) en financiële instellingen (35%) is minder vaak sprake van een piekperiode. De sectoren onderwijs (32%) en financiële instellingen (27%) geven dan ook vaker andere redenen op voor het inzetten van uitzendkrachten. Uitzendkrachten in de zorg en welzijn (45%) worden vooral ingezet om ziek personeel te vervangen.

ZZP’ers vooral ingehuurd voor technische en overige werkzaamheden
De meeste ZZP’ers werden ingehuurd voor overige werkzaamheden (47%); daarnaast is een relatief grote groep ingehuurd voor het verrichten van technisch werk (25%). Met name in de industrie (57%) en bouw (44%) worden ZZP’ers relatief vaak ingeschakeld voor technische werkzaamheden. Door de zorg en welzijn wordt vooral gebruik gemaakt van ZZP’ers voor medisch of maatschappelijk werk (58%). ZZP’ers gaan bij de sector communicatie en informatie meestal aan de slag voor ICT werkzaamheden (53%).De eigen website is het belangrijkste wervingskanaal in de zorgSectoren als overheid, zorg en welzijn en cultuur, sport en recreatie maken bij het werven van personeel meer dan gemiddeld gebruik van de eigen website.

De eigen website is het belangrijkste wervingskanaal in de zorg
Sectoren als overheid, zorg en welzijn en cultuur, sport en recreatie maken bij het werven van personeel meer dan gemiddeld gebruik van de eigen website. De eigen website is nog altijd het belangrijkste wervingskanaal, maar het marktbereik1 is wel iets afgenomen: van 33 procent in 2013 naar 32 procent in 2015. Vergeleken met 2013 is vooral het marktbereik van sociale media toegenomen (van 8% naar 18%).

Kansrijke banen binnen de zorg
In de top 10 van populairste beroepen in Nederland staat Verpleegkundige op de twee plek met het meeste aantal vacatures. In 2016 waren in totaal iets meer dan 6.000 openstaande verpleegkundige vacatures. Het aantal openstaande vacatures voor verzorgende lag iets boven de 5.700. Daarnaast is er een grote vraag naar chirurgen. Hiervan staan in Nederland zo'n 500 vacatures open. Op dit moment is er nog steeds geen sprake van een krimp in het aantal vacatures.

Bekijk hier de vacatures in de zorg

Bron: UWV

Aanmelden zorgverlener

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een opdracht die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button. 

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van updates binnen de zorgsector, meld je dan aan via onderstaande button.