« terug naar het overzicht

Covid-19 Zorgbonus: in deze situaties kom je wel in aanmerking

28 oktober 2020
 • een verpleegkundige die op de IC met patiënten met COVID-19 heeft gewerkt;

• een verzorgende, helpende of verpleegkundige in een verpleeghuis die tijdens de sluiting van de verpleeghuizen in een verpleeghuis heeft gewerkt onder (mentaal) zware omstandigheden;

• een schoonmaker/facilitair medewerker werkzaam in de zorg ten behoeve van de schoonmaak die extra uren heeft gedraaid om besmetting te voorkomen;

• een anesthesiemedewerker waarvan de werkzaamheden als gevolg van COVID-19 stil zijn komen te liggen doordat operaties zijn uitgesteld, maar die is bijgesprongen op de IC;

• een medewerker van een GGD die zich extra heeft ingezet bij de preventie en/of signalering van COVID-19;

• de zorgprofessionals binnen de klinische voorzieningen GGZ hebben te maken gehad met sluiting van huizen als gevolg van de lockdown en hebben hierdoor gewerkt onder zware omstandigheden;

• zorgprofessionals in de jeugdhulpverlening die zich vrijwillig hebben laten insluiten in een woonzorglocatie om de zorg te kunnen blijven leveren aan cliënten en patiënten, dan wel die zijn ingezet op een cohortafdeling;

• een fysiotherapeut die is ingezet bij de revalidatie van COVID-19 patiënten;

• een AIOS, ANIOS of specialist die binnen de inkomensgrens valt en zich heeft ingezet voor patiënten of cliënten met COVID-19 en/of heeft bijgedragen aan de strijd tegen het COVID-19 virus;

• een zorgprofessional binnen de gehandicaptenzorg die veel inspanning heeft gepleegd om ervoor te zorgen dat binnen de instelling het aantal contactmomenten met bewoners/cliënten zo laag mogelijk bleef om de kans op besmetting te voorkomen;

• een 1e lijns zorgprofessional die triage heeft verleend ten behoeve van COVID-19. Handreiking Voor zorgaanbieders om ondersteuning te bieden bij het verstrekken van de COVID-19 bonus binnen de organisatie | 15 Voorbeelden van zorgprofessionals waarvoor de bonus niet is bedoeld:

• zorgprofessionals waarvan de (fysieke) werkzaamheden gedurende de uitbraak van COVID-19 tijdelijk geheel of gedeeltelijk hebben stilgelegen en die daarnaast ook niet zijn ingezet op afdelingen met patiënten of cliënten met COVID-19. Hierbij kan gedacht worden aan de oogafdeling in een ziekenhuis die consulten tijdelijk heeft uitgesteld of heeft laten plaatsvinden via beeldbellen, dan wel de fysiotherapeut waarvan de praktijk/afspraken zijn afgezegd door COVID-19. Een ander voorbeeld is het laten vervallen van de dagbesteding vanuit de Wlz en Wmo;

• personen die vrijwillig ondersteuning hebben geboden in de bestrijding van het COVID-19 virus (zij hebben geen arbeidsrelatie op grond van een arbeidsovereenkomst);

• stagiaires met een stageovereenkomst, maar zonder arbeidsovereenkomst;

• specialisten (op grond van de inkomensgrens van twee keer modaal). De gemiddelde medisch specialist in een ziekenhuis heeft in verband met COVID-19 wel hard gewerkt, maar verdient meer dan tweemaal modaal en komt daardoor toch niet in aanmerking voor een bonus. Ook een arts microbioloog in een universitair medisch centrum verdient meer dan tweemaal modaal en komt niet in aanmerking voor een bonus;

• een bestuurder van een zorginstelling die hard heeft gewerkt in de bestrijding van COVID-19 maar meer dan tweemaal modaal verdient.

Aanmelden zorgverlener

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een opdracht die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button. 

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van updates binnen de zorgsector, meld je dan aan via onderstaande button.