Nieuws

Nieuws


Nieuws

Nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden
Nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders waarmee de ministerraad op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd.
Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?
Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018
De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld. Opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes.
Meer tijd, aandacht en vaste medewerkers voor bewoners verpleeghuizen
Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten kunnen volgend jaar rekenen op meer tijd, aandacht en vaste medewerkers die zij kennen. Verplegenden en verzorgenden in de verpleegzorg kunnen rekenen op duizenden extra collega's.
Minder zware administratieve lasten voor paramedische zorgverleners
Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.
Feiten en cijfers over werken, vacatures en werkzoekenden in de zorg
Voor de meeste vacatures in de zorg wordt een startkwalificatie vereist. Voor 70 procent van de vervulde vacatures werd een startkwalificatie gevraagd om de functie te kunnen vervullen.
Weinig (jonge) mannelijke verpleegkundigen
Een op de zeven verpleegkundigen is man. Het gaat om bijna 25 duizend mannelijke verpleegkundigen tegen ruim 152 duizend vrouwelijke.
Staatssecretatis Wiebes laat begin juli meer weten over wet DBA
Staatssecretaris Wiebes geeft aan de Tweede Kamer aan ernaar te streven om voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving.
200 miljoen euro extra voor verpleeghuizen
Dit jaar nog eens 200 miljoen euro extra uittrekken om de urgentste problemen in de verpleeghuizen op te lossen
Tekort dreigt in thuiszorg voor kinderen
Wijkverplegers en verzorgers voor ouderen zijn moeilijk te vinden. Maar ook in..
Tekort aan verpleegkundige en verzorgende-IG
De afgelopen jaren zijn er met name op de lagere beroepsniveaus veel banen verdwenen in de zorg, zoals voor helpenden in de thuiszorg. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt in de zorg weer aantrekt.
Meer instellingen langdurige zorg verliesgevend
Het aantal verlieslijdende organisaties in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en Gehandicaptenzorg (GHZ) is toegenomen naar 160.
Eigen bijdrage voor zorg aan huis gestegen
De eigen bijdrage voor langdurig gebruikers van zorg aan huis was in 2015 gemiddeld ruim 47 euro per zorgperiode van vier weken, 12 euro meer dan het jaar ervoor. Dat meldt CBS op basis van onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
B&B Zorgggericht

Bel Zorg-Gericht

Vacatures

Inschrijving

Twitter Linkedin Facebook GooglePlus