Hoe weet je of een zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen?

Sommige beroepen in de zorg moeten zich registreren in het BIG-register. Bijvoorbeeld artsen en fysiotherapeuten. Zo’n beroep mag iemand alleen uitoefenen als hij in het BIG-register is ingeschreven. In het BIG-register kunt u zien of iemand de juiste registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing.
 

Gebruik beroepstitel en BIG-registratie

De verplichte BIG-registratie geldt voor artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Staat uw zorgverlener in het BIG-register? Dan mag de zorgverlener de beschermde beroepstitel gebruiken. Of een specialistentitel zoals plastisch chirurg of orthodontist.

Voor sommige beroepen geldt bij BIG-registratie dat de zorgverlener dan ook zelfstandig voorbehouden handelingen mag verrichten. Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn injecties geven of iemand onder narcose brengen. Zonder de juiste registratie mag een zorgverlener niet de beroepstitel gebruiken of zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten. Op BIG-geregistreerde zorgverleners is het wettelijke tuchtrecht van toepassing.
 

Uw zorgverlener opzoeken in het BIG-register

U kunt in het BIG-register zoeken op naam of op BIG-nummer. Iedere BIG-geregistreerde zorgverlener heeft zo'n uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. U kunt dit nummer aan uw zorgverlener vragen.
 

Zorgverleners met een maatregel

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) of een rechter kunnen maatregelen opleggen aan BIG-geregistreerde zorgverleners. Bijvoorbeeld als een arts een verwijtbare fout maakt tijdens een operatie of zijn beroepsgeheim schendt.

In het BIG-register kunt u zien of een van de volgende maatregelen geldt voor een zorgverlener:
  • Een zorgverlener is geschrapt uit het BIG-register (doorhaling).
  • Een zorgverlener is geschorst of mag een deel van zijn werkzaamheden niet meer verrichten.
  • Een zorgverlener heeft een berisping of een geldboete gekregen. Of de IGJ heeft hem een bevel gegeven om te stoppen met zijn werk of een deel van zijn werk. (Deze maatregelen zijn alleen zichtbaar als ze zijn opgelegd na 1 juli 2012)
  • Een buitenlandse rechter heeft in het buitenland een maatregel opgelegd dat de zorgverlener zijn beroep geheel of gedeeltelijk niet mag uitoefenen.

Dit beschermt u tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen door zorgverleners. Meer informatie over deze tuchtmaatregelen vindt u op de website van het BIG-register.
 

Verplichte herregistratie BIG-register

Zorgverleners in het BIG-register moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren. Zij moeten daarvoor aantonen dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorgverlening.

Aanmelden zorgverlener

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een opdracht die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button. 

Nieuwsgierig naar nieuwe opdrachten?