Re-integratie 2e spoor

 

Op zoek naar een re-integratiebureau?


Na een lange ziekteperiode is het voor uw medewerker niet makkelijk om weer aan het werk te gaan. Een medewerker die (langdurig) is uitgevallen is vaak onzeker, weet niet goed meer wat voor werk bij hem of haar past en twijfelt ten onrechte aan zichzelf. Wij helpen uw medewerker hierbij. Samen met onze re-integratiecoach, eventueel ondersteund door een ervaren herstelcoach, wordt uw medewerker gecoacht en begeleid naar een nieuwe, passende baan die aansluit bij zijn of haar belastbaarheid.
Het zelfvertrouwen van de medewerker komt vaak grotendeels weer terug als er een nieuw loopbaanperspectief is. Samen met de medewerker focussen we ons op de mogelijkheden in plaats van op de beperkingen. Het kijken naar mogelijkheden, biedt kansen en perspectief.

 
Re-integratie eerste en tweede spoor
 • Stap 1: Onderzoek of de medewerker een andere beschikbare functie binnen uw organisatie kan vervullen, eventueel met aanpassingen aan de werkplek of in de functie. Dit noemen we 're-integratie eerste spoor'.
 • Stap 2: Heeft u intern geen geschikte functie beschikbaar en is dit getoetst door een arbeidsdeskundige, dan bent u als werkgever verplicht om op zoek te gaan naar externe arbeidsmogelijkheden. Dit noemen we 're-integratie tweede spoor'. Daarnaast adviseren we om altijd de mogelijkheden op het eerste spoor te blijven onderzoeken.
 
Onze re-integratietrajecten kunnen zowel worden ingezet voor begeleiding bij re-integratie op het eerste spoor als re-integratie op het tweede spoor.


Wet Verbetering Poortwachter
Voor u als werkgever is het bemiddelen van uw medewerker naar een passende baan, mogelijk na een periode van detachering of stage, van groot belang. In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) staat beschreven dat u in eerste instantie verplicht bent om uw medewerker te herplaatsen binnen de eigen organisatie, al dan niet met aanpassingen. Indien werkhervatting binnen de eigen organisatie niet mogelijk is of duurzame werkhervatting onwaarschijnlijk lijkt, wordt het 2de spoor re-integratietraject gestart. Het is belangrijk om aan de eis te voldoen om eerst te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen uw eigen organisatie om de werknemer te laten re-integreren. Het UWV toetst of u, samen met uw medewerker, er alles aan heeft gedaan om de medewerker binnen de eigen organisatie te re-integreren.
Heeft u zich, samen met uw medewerker, volgens het UWV onvoldoende ingespannen dan volgen er loonsancties. Stroomt de medewerker na 2 tot 3 jaar ziekte de WIA-uitkering in, dan vertaalt zich dat in hogere risicopremies voor een lange periode.


Hoe pakken we het re-integratietraject aan?
Wij zorgen voor een intensieve, individuele aanpak met een persoonlijk maatwerktraject. Hierbij staan de wensen en ontwikkelbehoeften van de kandidaat altijd centraal. Tijdens het traject doorloopt iedereen dezelfde fases maar met verschillende modules. Daarbij houden wij altijd rekening met de arbeidsbelasting van de medewerker en wat de huidige mogelijkheden zijn. Bij het zoeken naar passend werk richten wij ons op de mogelijkheden en niet op de beperkingen van de medewerker.

De fases in het re-integratietraject bij ons zijn:
 1. Intakefase
 2. Reflectiefase
 3. Onderzoeks- en oriëntatiefase
 4. Trainingsfase
 5. Sollicitatie- en plaatsingsfase
 6. Nazorgfase 

De voordelen van een re-integratietraject bij Zorg-gericht:
 
Voor werknemers:
 • Er wordt zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als sociaal vlak gewerkt aan een nieuwe start
 • Zelfvertrouwen, energie en het werkplezier krijgen een impuls
 • Eén vast aanspreekpunt
 • Focus op herstel, competenties en een nieuw loopbaanperspectief

Voor werkgevers:
 • Snelle interventie
 • Zorg voor uw mensen en heldere communicatie
 • Het voorkomen of beperken van premieschade
 • Deskundige begeleiding tijdens de re-integratie
 • Het op orde brengen en houden van de wettelijk vereiste dossiers


Kennis maken?
Wij vinden het belangrijk dat het klikt tussen de kandidaat en de loopbaancoach. Om die reden kan er altijd van tevoren een afspraak worden gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marijn van den Bosch op telefoonnummer 088-5550900.

 
Marijn van den Bosch - Senior Consultant Arbeidsmobiliteit
Contactpersoon

Marijn van den Bosch
Senior Consultant Arbeidsmobiliteit

88 - 555 0900
info@zorg-gericht.nl