Loopbaancoaching


Wat is loopbaancoaching?

Loopbaancoaching helpt medewerkers om loopbaanwensen en -mogelijkheden stap voor stap te ontdekken. Wat past nou echt bij de kwaliteiten, ervaringen, talenten en passies van de medewerker. Het loopbaantraject biedt de medewerker de ruimte om zich af te vragen wat nu echt intrinsiek bij hem past. Er wordt op een onbevangen manier gekeken welke werkzaamheden/functies inmiddels (beter) bij de medewerker passen. Vragen als ‘Wat past nou echt bij de kwaliteiten, ervaringen, talenten en passies van de medewerker?’ worden tijdens het loopbaancoachingstraject beantwoord.


Wanneer wordt een loopbaancoachingdit traject ingezet?
Na het volgen van loopbaancoaching is er een duidelijk loopbaanprofiel. Dit zorgt ervoor dat de oriëntatie op (interne) arbeidsmarktmogelijkheden beter afgestemd kan worden. Hierdoor wordt de baan die goed bij de medewerker past sneller gevonden. Dit kan uiteraard binnen de eigen organisatie zijn, wellicht al met aanpassingen van de eigen functie, of een baan bij een nieuwe werkgever.


Wat bereiken we met loopbaancoaching?
We onderzoeken samen met de medewerker zijn persoonlijkheid, passie, drijfveren, kwaliteiten, waarden, behoeften, interesses, capaciteiten en competenties en werken samen toe naar een goed doordacht loopbaanprofiel. Het loopbaanprofiel geeft een goed beeld van wie de medewerker is in relatie tot werk en het geeft daarnaast de toekomstwensen weer.


Kennis maken?
Wij vinden het belangrijk dat het klikt tussen de kandidaat en de loopbaancoach. Om die reden kan er altijd van tevoren een afspraak worden gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marijn van den Bosch op telefoonnummer 088-5550900.

 
Marijn van den Bosch - Senior Consultant Arbeidsmobiliteit
Contactpersoon

Marijn van den Bosch
Senior Consultant Arbeidsmobiliteit

88 - 555 0900
info@zorg-gericht.nl